Курсове за личностно развитие

Програмата за менторство вече помага и развива българските ученици и ги насърчава да продължат кариерата си в областта на науката, технологиите и други свързани теми, но също така се занимава с изкуство, творчество, предприемачество и иновации.

Кой може да бъде STEAM ментор?

 

Отговорът е всеки опитен и ентусиазиран човек. Не се изискват предварителни технически познания.

Отговорностите на ментора включват:

 • Да е част от екип от ментори, които да провеждат STEAM обучения
 • Да бъде на разположение и да бъде посветен на менторството
 • Да споделя своите знания и опит.
 • Да взема решения относно възрастовата група / групи, които иска да наставлява

Нашият екип ще осигури подкрепа за учебни програми, умения, връзки между ментор и ученици, ще организира обучение за менторите, среща с потенциални училища, помощни материали – сглобени комплекти, работна книга за наставничество, обратна връзка за представянето на ментора.

Как да стана STEAM ментор?

 

Има няколко стъпки. Ето кои са те?

 

 • Имайте страстта да развивате хора, не само деца, но хора от всички възрасти.
 • Бъдете готови да се развивате себе си и да инвестирате в себе си.
 • Имайте желание да научите нови умения и да ги споделяте.
 • Бъдете разумно добър организатор.
 • Ангажирайте се с екипна работа и екипни събития.
 • Посетете и преминете курса за STEAM ментори.
 • Подкрепи учениците и училището си за нова роля.
 • Намерете местен бизнес, който да Ви подкрепя (препоръчително).
 • Вдъхновете по-голям брои ученици.
 • Поддържайте стандарти.
 • Обичайте това, което правите.

Курс за ментори (начинаещи)

Съдържанието по-долу включва, но не се ограничава до, следните теми:

 • Защо STE(A)M е от значение за образованието на децата
 • Какво научават децата в занятията по STE(A)M
 • Предимствата от използването на съдържание и методи за обучение от интер-, мулти- и транс дисциплини
 • Как STE(A)M подобрява класните занимания
 • Кои материали са най-подходящи за STE(A)M
 • Кои са съответните Проблеми и проекти за стимулиране на обучението
 • Планиране на учебната годината с преподаване на STE(A)M
 • Компетенции, какви са те, как да ги развиваме и доказваме
 • Роля по-скоро на фасилитатор, а не на учител
 • Изготвяне на план за действие като инструмент на STE(A)M
 • Разработване на съдържание за занятията по STE(A)M
 • Насърчаване на многообразието в класната стая
 • Справяне с конфликти в класната стая, свързани със STE(A)M
 • Социални умения, вашите в качеството ви на ментор и тези на ученика
 • Даване и получаване на обратна връзка

Също така ще предвидим време за разглеждане и на конкретни проблеми и въпроси, повдигнати в групата. В случай че във вашето училище има само няколко учители, които желаят да посещават курса, предлагаме те да се присъединят към колегите си от друго училище с цел провеждането на по-динамичен, интересен и успешен курс.

40 часа. (09:00 – 18:00)

Курс за ментори (напреднали)

Съдържанието по-долу включва, но не се ограничава до, следните теми:

 • Насърчаване на многообразието в класната стая
 • Справяне с конфликти в класната стая, свързани със STE(A)M
 • Предимствата от използването на съдържание и методи за обучение от интер-, мулти- и транс дисциплини
 • Компетенции, какви са те, как да ги развиваме и доказваме
 • Социални умения, ваши в качеството ви на ментори и тези на ученика
 • Разработване на съдържание за занятия по STE(A)M
 • Даване и получаване на обратна връзка
 • Роля по-скоро на фасилитатор, а не на учител
 • Кои материали са най-подходящи за STE(A)M
 • Кои Проблеми и проекти целят подпомагане на обучението
 • Изготвяне на план за действие като инструмент на STE(A)M

Също така ще предвидим време за разглеждане и на конкретни проблеми и въпроси, повдигнати в групата. В случай че във вашето училище има само няколко учители, които желаят да посещават курса, предлагаме те да се присъединят към колегите си от друго училище с цел провеждането на по-динамичен, интересен и успешен курс.

24 часа. (09:00 – 18:00)

Интегративен STE(A)M курс

Съдържанието по-долу включва, но не се ограничава до, следните теми:

 • Установяване на сходства между старата учебна програма и STE(A)M
 • Какво да се запази и какво да се отхвърли
 • Подбор на помощни материали
 • Работа със съдържание от интер-, мулти- и транс-дисциплини
 • Компетенции или Изпити като критерий за усвояване
 • Разработване на допълнително съдържание за занятия по STE(A)M
 • Споделяне на ефективни практики
 • Свободата на учениците да решават
 • Роля по-скоро на фасилитатор, а не на учител
 • Кои материали са най-подходящи за STE(A)M
 • Финанси
 • Ролята на учениците като „ментори на връстниците“

Също така ще предвидим време за разглеждане и на конкретни проблеми и въпроси, повдигнати в групата. В случай че във вашето училище има само няколко учители, които желаят да посещават курса, предлагаме те да се присъединят към колегите си от друго училище с цел провеждането на по-динамичен, интересен и успешен курс.

24 часа. (09:00 – 18:00)

Развитие на уменията на педагогическия състав

Винаги е съществувала необходимост от запис и обосновка на работата, извършвана във всяка образователна или друг вид организация. Много училища в България са на път да изменят съществено своите методи и практики благодарение на въвеждането на обучението по STE(A)M.

Бъдещото развитие на уменията и успеха на този модел ще изисква наблюдение и доказателства, за да се постигне ефективност. Този процес винаги е бил тежък товар за екипа, падайки често върху един или двама души.

Сега вече имаме възможност активно да включим всички в този процес с цел индивидуално развитие и общо успех и напредък.

Развитие на уменията на Преподавателския екип (Personal development plan) (P.D.P.) и Как да инициираме и поддържаме процеса за нас самите и за учениците)?

Курсът е идеалният избор за директори, началници на отдели и служители от отдел ,,Човешки ресурси‘‘

24 часа. (09:00 – 18:00)

Развитие на уменията на учениците

Наличието на модел за развитие, който от своя страна следва принципите и практиките на STE(A)M, е от огромна полза за всяка организация. В този тридневен курс ще преминем през целия процес, от замисъла и изпълнението до наблюдението и съставянето и оценяването на ,,Плановете за действие‘‘.

Също така ще разгледаме внимателно ролята на отделната личност, на преподавателя, на ръководителя и на училището в процеса.

Това включва, но не се ограничава до:

 • успешни практики за събиране на достоверна и точна информация както от собственика на списанието, така и от преподавателя и ръководителя;
 • разработване и оценка на планове за действие с отделната личност, за да се отговори на индивидуалните ѝ нужди и на целите, заложени в учебната програма и / или поставени от училището;
 • даване и получаване на обратна връзка.

Това е теоретичен и практически курс от полза за всички.

24 часа. (09:00 – 18:00)

Кристина Стефанова

Архитект и графичен дизайнер

Намерих STEAM Powered kids за по-голямата ми дъщеря. Всеки път, когато я взимах от уроците, любопитството ми нарастваше и исках да знам как се случва магия, нещата от кухнята.
Моята професия не е свързана с образование и записването в менторския курс беше предизвикателство, но това е една от най-добрите инвестиции, които съм правила. Това, което научих, ще ми помогне не само в общуването на работното място, но и в семейна среда. Гари е невероятен ментор. Благодаря!

Програмиране с Arduino

Микроконтролерите са навсякъде и те са подходящ образователен инструмент за всякакви цели. Всеки може да се научи да програмира с езика за програмиране на Arduino. Да, дори и Вие!

Технически курсове

Различни технически курсове като програмиране с Arduino, 3D моделиране и печат, добавена реалност, интернет на нещата, умения, свързани с  работа с Adobe пакет, WordPress и др.

Абонирайте се за нашия бюлетин?

Научи първи за курсове, събития и семинари, които организираме, както и за нови продукти!

Посети steampoweredkids.bg