Програмиране с Arduino 

Микроконтролерите са навсякъде и те са подходящ образователен инструмент за всякакви цели. Всеки може да се научи да програмира с езика за програмиране на Arduino. Да, дори и Вие!

Това ще внесе във Вашите обучения възможности, които никога не сте вярвали, че са изпълними и наистина бързо и лесно може да се научите!

Програмиране с Arduino

Този курс е предназначен за учителите с малък или никакъв опит в програмирането с ‘C’ and C++. Arduino представлява комбинация от тези езици и включва множество готови функции, които правят програмирането по-интуитивно и улесняват навлизането в тази област. Ще започнем с най-основни понятия и ще стигнем до етап, на който ще сте способни и ще ви е лесно да водите уроци с ученици.

Съдържанието по-долу включва, но не се ограничава до, следните теми:

 • Използване на микроконтролери в образованието по STE(A)M
 • Изготвяне на нивата на компетентност и доказването им
 • Познаване на развойната платка Arduino и механизмите на един микроконтролер
 • Представяне на интерфейса за програмиране Arduino (Интегрирана среда за разработка – IDE/ Integrated development Environment)
 • Какво представляват Променливите и как се използват
 • Елементи от програмирането и използването им
 • Комуникация с микроконтролера за зареждане на програма
 • Отразяване на заобикалящата среда (ще работим със съответните сензори за STE(A)M)
 • Комуникация със сензори за заобикалящата среда
 • Боравене със светодиоди
 • Боравене с двигатели
 • Използване на превключватели
 • “CAN BUS” комуникация за обучение в областта на транспорта (автомобили, камиони и др.)

В този курс ще използваме широка гама сензори, които са най-популярните при работа върху проекти от тип STE(A)M. Принципите, усвоени и упражнени в рамките на курса, ще са приложими в работата с многобройните други видове сензори.

Ще работим върху възможно най-много практически упражнения, занимаващи се с интеграцията на Arduino в класната стая по STE(A)M.

40 часа. (09:00 – 18:00)

Работа с Arduino в класната стая

Arduino и сензорите, поддържани от тази популярна платка за микроконтролери, предлагат буквално хиляди възможности на STE(A)M обучението. Arduino е и микроконтролерът, предпочитан от множество големи компании за създаване на прототипи, а отскоро и на индустриални производствени единици. При това положение, уменията, придобити благодарение на курса, ще положат здрава основа на подготовката за бъдещо образование и заетост.

Този курс е предназначен за преподаватели с опит в работата с микроконтролери и езиците за програмиране „C“ и „C ++“. В тези 3 дни ще се покрием две фази.

 

Само преглед на:

 • Използване на микроконтролери в образованието по STE(A)M
 • Изготвяне на нивата на компетентност и доказването им
 • Познаване на развойната платка Arduino и механизмите на един микроконтролер
 • Представяне на интерфейса за програмиране с Arduino (Интегрирана среда за разработка – IDE/ Integrated development Environment)
 • Какво представляват Променливите и как се използват
 • Елементи от програмирането и използването им
 • Комуникация с микроконтролера за зареждане на програма
 • Отразяване на заобикалящата среда (ще работим със съответните сензори за STE(A)M)
 • Комуникация със сензори за заобикалящата среда
 • Боравене със светодиоди
 • Боравене с двигатели
 • Използване на превключватели
 • “CAN BUS” комуникация за обучение в областта на транспорта (автомобили, камиони и др.)

След това новата информация ще обхване:

Използването на микроконтролерите Arduino, ESP8266 и ESP32 и помощни сензори във:

 • Ръководенето на най-различни видове научни експерименти с помощта на сензори
 • Запис на данни
 • Предаване на данни към интернет (MQTT)
 • Свързване към интернет за преглед на данните (MQTT)
 • Експерименти, свързани с технологиите
 • Инженерни измервания и запис на данни
 • Разработване на технически арт инсталации и други
 • Практически демонстрации на математиката в науката и инженерството
 • Изпълнение на проект в класната стая

24 часа. (09:00 – 18:00)

Курсове за 3D моделиране и лазерно рязане

Прототипирането по време на проекти помага за ангажирането и постигнето на работеща STE(A)M среда. Можем да Ви помогнем да се възползвате максимално от тази съвременна технология.

Софтуерни курсове

Софтуерните курсове са подходящи за хора, които биха искали да се запознаят или да усъвършенстват уменията си в работата със софтуери за графични изображения, както и векторни проекти. Също така използването на софтуер за добавена реалност.

Абонирайте се за нашия бюлетин?

Научи първи за курсове, събития и семинари, които организираме, както и за нови продукти!

Посети steampoweredkids.bg